Hasçelik Markası Turquality Kapsamında

Vasıflı Çelik Sektörünün yüksek kaliteli Otomotiv şirketleri OEM onaylı markası Hasçelik, ihracat pazarlarında da marka yatırımlarına Turquality desteği ile devam edecek.

Şubat 2017 itibariyle Turquality marka desteği kapsamına alınan Hasçelik markası Avrupa ve Amerika hedef pazarlarında marka tanıtım çalışmalarına ağırlık verdi.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Ayrıca TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.